Geïntegreerde teelt

Hieronder kunt u uw eigen situatie omschrijven. Over welke technische middelen beschikt u en wat is uw werkwijze rond de geïntegreerde teelt?

Mijn teeltplan (ook vruchtwisselingsplan of vruchtrotatie)

Beschrijf hier uw bouwplan; hoe vaak komt u terug op hetzelfde perceel? (Bijvoorbeeld: 2016 suikerbieten, 2017 aardappelen, 2018 wintertarwe, 2019 zaaiuien)

Emissie reducerende spuittechniek

Zo schakel ik eenvoudig over naar driftreducerende doppen.

Ik weet welke dop volgens het activiteitenbesluit mag:

Op de site spuitdoppenkeuze.nl vindt u een eenvoudige keuzehulp als u op zoek bent naar de juiste dop.

Driftbeperkende perceelsinrichting en werkwijze

Zo voorkom ik drift én ondersteun ik natuurlijke vijanden en bestuivers.

(< 3 Beaufort)

Middelen met extra voorwaarden voor driftreductie

Middelen met lage milieubelasting

Aanpak erfemissie

Inwendige reiniging

Uitwendige reiniging

LET OP: max. 2x/jaar gebruiken.

LET OP: maximaal 2x/jaar!

Stalling

Bodemmaatregelen

Aaltjesbeheersingsstrategie

Andere maatregelen rond de geïntegreerde teelt die niet teeltspecifiek zijn

Geef aan welke andere maatregelen u toepast:

Water gebruiken om ziektes te voorkomen of te behandelen

Mijn aandachtspunten

Komend seizoen wil ik op het gebied van gewasbescherming het volgende verbeteren:

Op de volgende manier ga ik dat bereiken:

Bespreek bovenstaande punten met uw adviseur, studieclub of anderen.

Gewassen

Vereenvoudigd formulier om zelf in te vullen